بایگانی‌های راه اندازی قطار ترنست یزد تهران - صبح ساباط
بازگشت ۳ رام قطار ترنست یزد تهران به مسیر خود ۰۴ تیر ۱۴۰۲
با پیگیری نماینده مردم انجام شد

بازگشت ۳ رام قطار ترنست یزد تهران به مسیر خود

با پیگیری نماینده مردم یزد واشکذر در مجلس، مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات از بانک رفاه کارگران به شرکت رجا برای بازسازی این سه رام قطار ترنست ویژه استان یزد اختصاص یافته است.