بایگانی‌های راه اندازی قرارگاه انتخاباتی - صبح ساباط
راه اندازی قرارگاه انتخاباتی بسیج دانشجویی یزد                                                                         در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

راه اندازی قرارگاه انتخاباتی بسیج دانشجویی یزد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

بسیج دانشجویی استان یزد به تاسی از فرامین امام جامعه ی ایمانی و مسلمان آزادی خواه سراسر دنیا همچون سال گذشته وارد عرصه ی سیاسی شده است و قرارگاه انتخاباتی خود را با حضور مسئولین و فعالین بسیج دانشجویی در استان یزدراه اندازی کرد.