بایگانی‌های راه اندازی بازارچه های میوه - صبح ساباط
تجلیل از کاسبان خوش انصاف یزدی و میبدی صنف خوار و بار و میوه ۱۲ آبان ۱۴۰۲

تجلیل از کاسبان خوش انصاف یزدی و میبدی صنف خوار و بار و میوه

در نشست کارگروه تنظیم بازار استان یزد، از سه کاسب خوش انصاف یزدی و میبدی در صنف‌های خوار و بار و میوه فروشی تجلیل شد.