بایگانی‌های راه اندازی ابر پروژه هوشمندسازی - صبح ساباط
نشست فناورانه ریاست و مدیران دانشگاه آزاد یزد با مسئولین مرکز نوآوری شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ۱۹ آذر ۱۴۰۱
در نهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان یزد صورت گرفت

نشست فناورانه ریاست و مدیران دانشگاه آزاد یزد با مسئولین مرکز نوآوری شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

راه اندازی مرکز کارآفرینی و اشتغال با همکاری مشترک سنگ آهن مرکزی ایران و دانشگاه آزاد در محل دانشگاه آزاد بافق، از توافقات بسیار مهم نشست فناورانه ریاست و مدیران دانشگاه آزاد یزد با مسئولین مرکز نوآوری شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به شمار می رود.