بایگانی‌های راهپیمایی 13 آبان - صبح ساباط
پیام قدردانی استاندار یزد به مناسبت حضور پر شور مردم در راهپیمایی یوم ۱۳ آبان ۱۵ آبان ۱۴۰۲

پیام قدردانی استاندار یزد به مناسبت حضور پر شور مردم در راهپیمایی یوم ۱۳ آبان

مهران فاطمی استاندار یزد در پیامی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی یوم ا... ۱۳ آبان تشکر و قدردانی کرد.