بایگانی‌های راههای مواصلاتی یزد بافق و میبد اردکان - صبح ساباط
نصب و راه اندازی سامانه کامل دوربین نظارت تصویری در محورهای مواصلاتی استانی ۲۰ آذر ۱۴۰۲
رئیس مرکز مدیریت راه ها خبر داد

نصب و راه اندازی سامانه کامل دوربین نظارت تصویری در محورهای مواصلاتی استانی

رئیس مرکز مدیریت راه های استان یزد گفت: دو سامانه کامل دوربین نظارت تصویری در محورهای یزد – بافق و کمربندی غربی میبد – اردکان، نصب و راه اندازی شد.