بایگانی‌های راهبردی های استان - صبح ساباط
ایجاد نشاط دینی، روحی، جسمی و معنوی در نوروز رمضانی ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
ایجاد نشاط دینی، روحی، جسمی و معنوی در نوروز رمضانی

ایجاد نشاط دینی، روحی، جسمی و معنوی در نوروز رمضانی

استاندار یزد با اشاره به راهبردهای استان برای ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز گفت: نوروز بدون فوتی و بهره‌گیری از نوروز و ماه رمضان در راستای ایجاد نشاط دینی، روحی، جسمی و معنوی برای ملت ایران از راهبردها و برنامه‌ریزی‌های استان در این ایام است.