بایگانی‌های رانندگی در باران - صبح ساباط
۸ نکته حرفه‌ای برای رانندگی در باران ۲۶ آبان ۱۴۰۰
مهارت نامه؛

۸ نکته حرفه‌ای برای رانندگی در باران

مهارت ها و نکات بسیار مهم و ریزی وجود دارد که به جلوگیری از اتفاقات و خطرات به هنگام رانندگی در هوای بارانی کمک می کند، که این موارد شامل مهارت های رانندگی، تست و سلامت خودرو و تمام اجزا، قدرت بینایی و دید و بسیاری نکات دیگر می شود.