بایگانی‌های رافت اسلامی و تخفیف مجازات - صبح ساباط
دانشجویان بازداشتی اغتشاشات یزد با رئیس کل دادگستری یزد دیدار کردند ۰۴ دی ۱۴۰۱

دانشجویان بازداشتی اغتشاشات یزد با رئیس کل دادگستری یزد دیدار کردند

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و آن را در مسیر خدمت به مردم و تعالی کشور به کار گرفت.