بایگانی‌های رافائل گروسی، - صبح ساباط
دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه کشورمان و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

دیدار و گفتگوی وزیر امور خارجه کشورمان و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.