بایگانی‌های رابط مرکز خونگیری شهرستان بافق - صبح ساباط
رابط مرکز خونگیری شهرستان بافق منصوب شد ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

رابط مرکز خونگیری شهرستان بافق منصوب شد

همزمان با اولین دوره خونگیری در مرکز جدید خونگیری شهرستان بافق و در دفتر فرماندار، رابط مرکز خونگیری شهرستان بافق حکم خود را دریافت کرد.