بایگانی‌های رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر - صبح ساباط
راه اندازی سامانه نظارت هوشمند بر خدمات پیمانکاران شهری تا پایان سال جاری ۰۶ شهریور ۱۴۰۲

راه اندازی سامانه نظارت هوشمند بر خدمات پیمانکاران شهری تا پایان سال جاری

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد افزود: ۵ ماه آینده سامانه نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری به بهره برداری خواهد رسید و وضعیت خدمات شهری به صورت هوشمند پیگیری و نظارت می‌شود.