بایگانی‌های رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد - صبح ساباط
تعویض و نوسازی آسفالت بلوار خامنه ای در دستور کار مدیریت شهری ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد خبر داد:

تعویض و نوسازی آسفالت بلوار خامنه ای در دستور کار مدیریت شهری

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گفت: با توجه به ضرورت برنامه ریزی برای دفع آب‌های سطحی، این عملیات در بلوار انجام شده و جوی آب برای دفع آب‌های سطحی در نظر گرفته شده است.