بایگانی‌های رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور - صبح ساباط
انتقال آب خلیج فارس به ازای بهره‌برداری از معادن یزد ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

انتقال آب خلیج فارس به ازای بهره‌برداری از معادن یزد

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: در دولت سیزدهم، رئیس جمهور و وزرای صمت و نیرو موافقت کردند در ازای بهره‌برداری از دو یا سه معدن، انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد انجام شود.