بایگانی‌های رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد - صبح ساباط
بهره برداری از چهارراه جانباز در آستانه ماه مهر ۰۴ شهریور ۱۴۰۲

بهره برداری از چهارراه جانباز در آستانه ماه مهر

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد گفت: چهارراه جانباز اواخر شهریور ماه و در آستانه ماه مهر برای رفت و آمد شهروندان به بهره‌برداری خواهد رسید.