بایگانی‌های رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد - صبح ساباط
ساماندهی تابلو های سطح شهر در دستور کار شهرداری ۰۳ دی ۱۴۰۲

ساماندهی تابلو های سطح شهر در دستور کار شهرداری

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از ساماندهی تابلو های سطح شهر توسط شهرداری خبر داد.