بایگانی‌های رئیس کمیسیون امور داخلی - صبح ساباط
پیام رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و نماینده مجلس به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹ دی ۰۸ دی ۱۴۰۱

پیام رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و نماینده مجلس به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹ دی

این حماسه نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی بود که برای حفظ اصول و آرمانهای انقلاب پایداری کرده و این روز را با عنوان روز بصیرت در تاریخ ماندگار ساختند.