بایگانی‌های رئیس کل دادگستری - صبح ساباط
دبیر دومین جشنواره ملی شعر طنز عدلیه«دادخند» معرفی شد ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
دبیر دومین جشنواره ملی شعر طنز عدلیه«دادخند» معرفی شد

دبیر دومین جشنواره ملی شعر طنز عدلیه«دادخند» معرفی شد

با حکم رییس کل دادگستری استان یزد، مسئول دفتر طنز حوزه هنری یزد به عنوان دبیر دومین جشنواره شعر ملی طنز عدلیه «دادخند» منصوب شد.