بایگانی‌های رئیس کل حل اختلاف - صبح ساباط
سازش ۳۰۰ میلیارد ریالی سهامداران یک واحد تولیدی به همت شورای حل اختلاف استان یزد ۲۸ اسفند ۱۴۰۲
سازش 300 میلیارد ریالی سهامداران یک واحد تولیدی به همت شورای حل اختلاف استان یزد

سازش ۳۰۰ میلیارد ریالی سهامداران یک واحد تولیدی به همت شورای حل اختلاف استان یزد

رئیس اداره حل اختلاف استان یزد گفت: با پیگیری های شورای حل اختلاف استان تعداد 29 هزار و 900 سهم یک شرکت که منجر به دعوایی سابقه دار در محاکم استان شده بود به سازش ختم شد.