بایگانی‌های رئیس کل بیمه، - صبح ساباط
صنعت بیمه به نماد ثبات مالی تبدیل خواهد شد ۰۹ دی ۱۴۰۰
رئیس کل بیمه:

صنعت بیمه به نماد ثبات مالی تبدیل خواهد شد

رئیس کل بیمه مرکزی منابع صنعت بیمه و شیوه صحیح سرمایه گذاری در این صنعت؛ علاوه بر رشد توانگری به تورم زدایی و افزایش توان اقتصادی کشور منتهی خواهد شد.