بایگانی‌های رئیس کلدادگستریاستانیزد - صبح ساباط
مجازات زندان باید بازدارندگی ایجاد کند ۰۴ تیر ۱۴۰۳

مجازات زندان باید بازدارندگی ایجاد کند

رییس کل دادگستری استان یزد بر اهمیت بازدارندگی در استفاده از مجازات زندان تأکید کرد و گفت: تحقق هدف کاهش جمعیت کیفری زندان نباید از بازدارندگی مجازات زندان بکاهد.