بایگانی‌های رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد - صبح ساباط
جلسه مسئولين دانشگاه آزاد اسلامی یزد و رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد ۲۲ آذر ۱۴۰۱

جلسه مسئولين دانشگاه آزاد اسلامی یزد و رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد

در راستای مشارکت دوجانبه بین دانشگاه و صنعت، راه اندازی هنرستان جوار صنعت و آکادمی عالی مهارت در قالب مرکز کسب وکار شرکت شهرک ها مورد قبول ریاست دانشگاه آزاد و رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد واقع شد.