بایگانی‌های رئیس هیئت امناء ستاد مردمی دیه استان - صبح ساباط
آزادی ۱۱۲ زندانی استان در سال ۱۴۰۲ با همکاری نیکوکاران و گذشت شکات ۰۴ آذر ۱۴۰۲
رئیس هیئت امناء ستاد مردمی دیه استان خبر داد:

آزادی ۱۱۲ زندانی استان در سال ۱۴۰۲ با همکاری نیکوکاران و گذشت شکات

رئیس هیئت امناء ستاد مردمی دیه استان یزد گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۱۱۲ زندانی غیر عمد از زندانهای استان آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که مبلغ بدهی آنها ۲۴۴  میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود.