بایگانی‌های رئیس همایش ملی جوانی جمعیت - صبح ساباط
استان یزد رتبه ششم در نرخ موالید کشور را کسب کرد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

استان یزد رتبه ششم در نرخ موالید کشور را کسب کرد

رئیس همایش ملی جوانی جمعیت: آینده و نشاط و پویایی کشور و رشد و توسعه آن به وجود جمعیت پویا بستگی دارد.