بایگانی‌های رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور - صبح ساباط
استفاده حداکثری از ظرفیت های رسانه ای برای ارتقای مشارکت در انتخابات ۲۸ آذر ۱۴۰۱
مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور تاکید کرد:

استفاده حداکثری از ظرفیت های رسانه ای برای ارتقای مشارکت در انتخابات

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با بیان اهمیت انتخابات پارلمانی سال آینده، تاکید کرد که برای ارتقای سطح مشارکت در انتخابات، لازم است با تمام ظرفیت های رسانه ای وارد شویم.