بایگانی‌های رئیس مدیریت بحران یزد - صبح ساباط
سرکشی و رصد روزانه کارشناسان مدیریت بحران استانداری از ایستگاه ها و پایگاه های نوروزی سطح استان ۰۷ فروردین ۱۴۰۳
سرکشی و رصد روزانه کارشناسان مدیریت بحران استانداری از ایستگاه ها و پایگاه های نوروزی سطح استان

سرکشی و رصد روزانه کارشناسان مدیریت بحران استانداری از ایستگاه ها و پایگاه های نوروزی سطح استان

کارشناسان اداره کل مدیریت بحران استان یزد روزانه با حضور در محورهای مواصلاتی و ورودی خروجی شهرستان ها از ایستگاه های نوروزی و پایگاه های امدادی جاده ها بازدید و عملکرد آنها را ارزیابی می کنند.