بایگانی‌های رئیس مدیریت بحران کشور - صبح ساباط
خشکسالی در کشور تا ۲ سال آینده به پایان می‌رسد ۰۷ فروردین ۱۴۰۳
خشکسالی در کشور تا ۲ سال آینده به پایان می‌رسد

خشکسالی در کشور تا ۲ سال آینده به پایان می‌رسد

رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در پنج ساله دوم خشکسالی هستیم، پیش بینی می‌شود این وضعیت تا یک یا ۲ سال آینده به پایان برسد.