بایگانی‌های رئیس مجمع نمایندگان استان یزد - صبح ساباط
حریم شهر متولی خاصی ندارد! / وقتی از مردم جریمه و عوارض دریافت می کنید، خدمات هم باید ارائه کنید ۰۴ آذر ۱۴۰۲
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد

حریم شهر متولی خاصی ندارد! / وقتی از مردم جریمه و عوارض دریافت می کنید، خدمات هم باید ارائه کنید

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در بررسی مشکلات محله نیمه شعبان واقع در بلوار استقلال یزد، با اشاره به به اینکه حریم شهر متولی خاصی ندارد؛ گفت: وقتی از مردم جریمه و عوارض دریافت می کنید، خدمات هم باید ارائه کنید.