بایگانی‌های رئیس ستاد انتخابات شهرستان یزد - صبح ساباط
آموزش نمایندگان فرماندار برای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

آموزش نمایندگان فرماندار برای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

رئیس ستاد انتخابات شهرستان یزد گفت: آموزش نمایندگان فرماندار برای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را شروع کرده‌ایم و تا پایان هفته به صورت کارگاهی این فرایند انجام خواهد شد.