بایگانی‌های رئیس ستاد انتخابات استان یزد، - صبح ساباط
انتقام سخت از دشمن باحضور حداکثری در انتخابات ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
انتقام سخت از دشمن باحضور حداکثری در انتخابات

انتقام سخت از دشمن باحضور حداکثری در انتخابات

رئیس ستاد انتخابات استان یزد گفت: هر برگه رأی که به درون صندوق انداخته می‌شود؛ یک انتقام است؛ ما باید انتقام شهدا و دختر کاپشن صورتی با گوشواره قلبی را باحضور حداکثری خود در انتخابات اسفندماه بگیریم.