بایگانی‌های رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد - صبح ساباط
صرفه‌جویی سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان با اجرای پروژه‌های پیشران بهره‌وری ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد خبر داد:

صرفه‌جویی سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان با اجرای پروژه‌های پیشران بهره‌وری

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به تعیین و تصویب پروژه‌های پیشران بهره‌وری استان با محوریت و تمرکز بر آب، انرژی، حمل و نقل و معدن در کشور، گفت: اجرای این پروژه‌ها در مجموع سالانه بیش از 11هزار میلیارد تومان صرفه جویی مالی بر اساس ارزش واقعی آن دارد.