بایگانی‌های رئیس سازمان صنعت معدن یزد - صبح ساباط
تکمیل زنجیره تولید صنایع ریلی یزد از بازسازی و نوسازی تا تولید انواع واگن و لوکوموتیو ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

تکمیل زنجیره تولید صنایع ریلی یزد از بازسازی و نوسازی تا تولید انواع واگن و لوکوموتیو

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: تکمیل زنجیره تولید صنایع ریلی و رسیدن به اهداف اسناد آمایش و راهبردی یزد نوین در دست اقدام است.