بایگانی‌های رئیس سازمان سمای کشور - صبح ساباط
جمعیت دانش آموزی مدارس سما در پسا کرونا افزایش یافت ۰۳ بهمن ۱۴۰۱

جمعیت دانش آموزی مدارس سما در پسا کرونا افزایش یافت

رئیس سازمان سما در جمع مدیران مدارس استان های یزد، سیستان بلوچستان، کرمان و هرمزگان گفت: با وجود شرایط کرونا در دوسال گذشته بیش از ۲۸ درصد رشد جمعیتی داشته ایم و جمعیت دانش آموزی ما از 119هزار دانش آموز در دو سال گذشته به ۱۴۰ هزار دانش آموز در 791 مدرسه رسیده است و نشان دهنده تأثیر کیفیت در بحث جذب دانش آموز است.