بایگانی‌های رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد - صبح ساباط
۶۰هزار هکتار اراضی کشاورزی یزد سند دار شد ۰۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی یزد سند دار شد

۶۰هزار هکتار اراضی کشاورزی یزد سند دار شد

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد : ۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی یزد سند دار شد