بایگانی‌های رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور - صبح ساباط
برخورد با ۱۱ مدیر متخلف دولتی در کشور با حکم تعزیرات ۲۵ دی ۱۴۰۲

برخورد با ۱۱ مدیر متخلف دولتی در کشور با حکم تعزیرات

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور از برخورد با 11 مدیر دولتی که در نظارت و تنظیم بازار کم‌کاری داشته اند خبر داد.