بایگانی‌های رئیس راهداری و حمل و نقل - صبح ساباط
عدم انجام تعهدات پیمانکار علت تأخیر در تکمیل پروژه روشنایی محور یزد – مهریز ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

عدم انجام تعهدات پیمانکار علت تأخیر در تکمیل پروژه روشنایی محور یزد – مهریز

رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد گفت: علی‌رغم پیشرفت 90 درصدی پروژه روشنایی محور یزد – مهریز، عدم انجام تعهدات از سوی پیمانکار مانع تکمیل و بهره‌برداری پروژه شده است.