بایگانی‌های رئیس دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب دانشگاه‌ آزاد اسلامی یزد - صبح ساباط
۶۰ نفر در آزمون‌های جامع علوم‌پایه و پیش‌کارورزی دانشکده علوم‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی یزد شرکت کردند ۰۳ شهریور ۱۴۰۱
رئیس دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب دانشگاه‌ آزاد اسلامی یزد عنوان کرد؛

۶۰ نفر در آزمون‌های جامع علوم‌پایه و پیش‌کارورزی دانشکده علوم‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی یزد شرکت کردند

به گزارش صبح ساباط؛ احمد شجری رئیس دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب دانشگاه‌ آزاد اسلامی یزد در حاشیه برگزاری آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش‌کارورزی پزشکی که امروز پنج‌شنبه در دانشکده علوم پزشکی علی ابن ابیطالب(ع) دانشکاه آزاد اسلامی یزد برگزار شد، اظهار داشت: آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی و پیش‌کارورزی پزشکی به صورت همزمان در […]