بایگانی‌های رئیس دادگستری شهرستان میبد - صبح ساباط
رفع تصرف ۳۷ هزار متر مربع از اراضی ملی در میبد ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

رفع تصرف ۳۷ هزار متر مربع از اراضی ملی در میبد

رئیس دادگستری شهرستان میبد گفت: در راستای برخورد با پدیده زمین خواری از 37 هزار متر مربع از اراضی ملی این شهرستان رفع تصرف شد.