بایگانی‌های رئیس دادگستری استان یزد - صبح ساباط
تعیین تکلیف ۸۰۰ کارگر و ۳۵۰ سهام دار به همت شورای حل اختلاف استان یزد ۲۳ اسفند ۱۴۰۲
تعیین تکلیف 800 کارگر و 350 سهام دار به همت شورای حل اختلاف استان یزد

تعیین تکلیف ۸۰۰ کارگر و ۳۵۰ سهام دار به همت شورای حل اختلاف استان یزد

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: به همت شورای حل اختلاف ویژه صنعت، اختلاف 17 هزار میلیارد ریالی بین مدیران یک مجموعه تولیدی با قدمتی 20 سال به صلح و سازش ختم شد.