بایگانی‌های رئیس دادگاه عمومی بخش عقدا - صبح ساباط
بازدید سرزده رئیس حوزه قضایی عقدا از ۴ واحد صنعتی ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازدید سرزده رئیس حوزه قضایی عقدا از ۴ واحد صنعتی

رئیس دادگاه عمومی بخش عقدا از اولین گشت پایش 1403 به صورت سرزده از 4 واحد صنعتی در این شهر خبر داد.