بایگانی‌های رئیس حفاظت اطلاعات یزد - صبح ساباط
دستگیری دو نفر جاعل عناوین دولتی و کلاهبردار در یزد، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

دستگیری دو نفر جاعل عناوین دولتی و کلاهبردار در یزد،

در اجرای مصوبه شورای عالی قضایی کشور، مبنی بر لزوم برخورد با افرادی با جعل عنوان و انتساب خویش به مقامات قضایی و مسئولین دستگاه های اجرایی، دو نفر کلاهبردار در یزد دستگیر شدند.