بایگانی‌های رئیس جمور - صبح ساباط
پیگیری نحوه اجرای مصوبه سفر رییس جمهور در راستای تامین و اصلاح زیرساخت‌های بافت تاریخی یزد ۳۱ تیر ۱۴۰۱
در پیگیری‌های ویژه و ملی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد انجام شد

پیگیری نحوه اجرای مصوبه سفر رییس جمهور در راستای تامین و اصلاح زیرساخت‌های بافت تاریخی یزد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد در پیگیری‌های ویژه و ملی خود با معاون اجرایی رئیس جمهور، نمایندگان وزرای نفت، نیرو و میراث فرهنگی و گردشگری دیدار و به پیگیری نحوه اجرای مصوبه سفر رئیس جمهور در راستای تامین و اصلاح زیرساخت‌های بافت تاریخی شهر جهانی یزد پرداخت.