بایگانی‌های رئیس جمهور مردمی - صبح ساباط
پیام تسلیت معاون امور مدارس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد منتشر شد ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
در پی شهادت رئیس جمهور مردمی کشورمان

پیام تسلیت معاون امور مدارس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد منتشر شد

در پی شهادت رئیس جمهور ایران اسلامی و هیات همراه معاون امور مدارس دانشگاه ازاد اسلامی استان یزد پیام تسلیت صادر کرد.