بایگانی‌های رئیس جمهور در دیدار با مردم - صبح ساباط
دولت برای تامین آب پایدار یزد برنامه دارد/یزد؛ مستعد تبدیل شدن به قطب انرژی خورشیدی منطقه ۲۶ آذر ۱۴۰۰
رئیس جمهور در جمع اقشار مردم یزد:

دولت برای تامین آب پایدار یزد برنامه دارد/یزد؛ مستعد تبدیل شدن به قطب انرژی خورشیدی منطقه

رئیسی خاطر نشان کرد: در ارتباط با اب یزد برنامه ریزی کوتاه مدت انجام شده البته یک برنامه بلند مدت و میان مدت هم برای تامین آب پایدار استان در نظر گرفته شده که نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.