بایگانی‌های رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح - صبح ساباط
اولین نشست فصلی رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد با قضات و کارکنان سازمان ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

اولین نشست فصلی رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد با قضات و کارکنان سازمان

رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد با قضات و کارکنان اداری سازمان دیدار و گفتگو کرد.