بایگانی‌های رئیس بیمارستان شهدای کارگریزد - صبح ساباط
دیدار معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با مسئولان بیمارستان شهدای کارگر انجام شد. ۲۷ آذر ۱۴۰۱
به گزارش صبح ساباط به نقل از خبرگزاری دانشگاه آزاد، آنا:

دیدار معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با مسئولان بیمارستان شهدای کارگر انجام شد.

رئیس بیمارستان شهدای کارگر راهکارهای بهره‌مندی بهتر دانشجویان دانشگاه آزاد از خدمات بیمارستان شهدای کارگر ارائه داد.