بایگانی‌های رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی یزد - صبح ساباط
دبیر انجمن روانشناسی دانشگاه آزاد یزد به عنوان دبیر منتخب کشوری انتخاب شد ۰۷ آبان ۱۴۰۱

دبیر انجمن روانشناسی دانشگاه آزاد یزد به عنوان دبیر منتخب کشوری انتخاب شد

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی یزد گفت: ارتقاء سطح انجمن ها یکی از مؤلفه های موفقیت دانشگاه در عرصه توسعه و پیشرفت و پایگاهی برای ظهور دانشجویان مهارت محور و دانشگاه کارآفرین است.