بایگانی‌های رئیس انجمن پزشکان عمومی - صبح ساباط
ارائه خدمات درمانی رایگان به معلمان یزدی ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

ارائه خدمات درمانی رایگان به معلمان یزدی

رئیس انجمن پزشکان عمومی استان یزد: در راستای تقدیر از معلمان، ۱۰۰ مرکز درمانی در چهارشنبه هفته جاری در خدمت معلمان و پیشکسوتان فرهنگی جهت ارائه خدمات رایگان خواهد بود.