بایگانی‌های رئیس امور کمیسیون ها و شوراها - صبح ساباط
مقامات رژیم صهیونیستی در عرصه بین المللی دچار استیصال و در عرصه درونی هم دچار فروپاشی شده اند ۱۸ فروردین ۱۴۰۲
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:

مقامات رژیم صهیونیستی در عرصه بین المللی دچار استیصال و در عرصه درونی هم دچار فروپاشی شده اند

رئیس امور کمیسیون ها: تل‌آویو برای فرار از پاسخگویی در برابر فروپاشی درونی و تظاهرات مردمی، درصدد معطوف کردن نگاه‌ها به بیرون از سرزمین‌های اشغالی و منطقه‌ای است تا ضعف هایش را بپوشاند.