بایگانی‌های رئیس اداره ثبت اسناد واملاک - صبح ساباط
سند مالکیت ۴۰ هکتاری ربع رشیدی اشکذر صادرشد ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

سند مالکیت ۴۰ هکتاری ربع رشیدی اشکذر صادرشد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اشکذر از صدور و تحویل سند 40 هکتاری موقوفه ربع رشیدی این شهرستان خبر داد.

صدور سند مالکیت اراضی فرودگاه شهید صدوقی یزد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

صدور سند مالکیت اراضی فرودگاه شهید صدوقی یزد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک شهرستان یزد از صدور سند مالکیت ۵۳۰ هکتار از اراضی فرودگاه شهید صدوقی یزد خبر داد.